Одит

Извършва одиторска дейност в съответствие с международно признати стандарти като извършва независима оцента относно: системите за управление и контрол на средствата; достоверността на годишните счетоводни отчети,


Счетоводство

Предлагаме следните счетоводни услуги: текущо счетоводно отчитане на стопанските операции; изготвяне на финансови отчети; подготвяне на справки по Закона за статистиката; управление на работни заплати и др.


Доклади за прозрачност

Всеки регистриран одитор, осъществяващ независим финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, ежегодно публикува на своята електронна страница доклад за прозрачност.

2023

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
2023 ГОДИНА
ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

2022

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
2022 ГОДИНА
ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

2021

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
2021 ГОДИНА
ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

2020

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
2020 ГОДИНА
ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

2019

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
2019 ГОДИНА
ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

2018

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
2018 ГОДИНА
ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

2017

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
2017 ГОДИНА
ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

2016

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
2016 ГОДИНА
ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

2015

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
2015 ГОДИНА
ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

2014

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
2014 ГОДИНА
ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

2013

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
2013 ГОДИНА
ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО